Polityka Prywatności

CloudTeam (dawniej ACTION Centrum Edukacyjne) jest firmą, dla której ochrona prywatności jest sprawą największej wagi. Z niniejszej Polityki Prywatności dowiesz się jakie Dane Osobowe gromadzimy, w jaki sposób je przetwarzamy oraz jakich standardów przestrzegamy.
 
Prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności zanim skorzystasz z Serwisu. Zamieszczenie danych osobowych w Serwisie oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie Danych Osobowych przez CloudTeam. Jeśli nie akceptujesz Polityki Prywatności, nie możesz korzystać z Serwisu. W przypadku pytań lub wątpliwości, skontaktuj się z nami korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu Polityki.
 

 1. Definicje:

  Dane Osobowe: To wszelkie dane Odbiorców definiowane zgodnie z RODO oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

  Serwis: serwis internetowy https://edukacja.action.com.pl

  CloudTeam: firma CloudTeam Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poselskiej 11, NIP: 525-23-88-265, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000276018.

  Polityka: Dokument, który właśnie czytasz. To zbiór zasad dotyczących Przetwarzania Danych osobowych.

  Przetwarzanie: Czynności, których dokonujemy na Danych Osobowych. Do tych operacji należą: zbieranie, przechowywanie, zmienianie, utrwalanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie Danych Osobowych.

  Regulamin: Dokument, w którym określamy warunki korzystania z Serwisu. Aktualny regulamin znajdziesz tutaj.

  Ustawa: To polska ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.)

   
 2. Do czego potrzebujemy Twoich danych?
  1. Odwiedzając nasz Serwis w sposób automatyczny zbierane są informacje wysyłane przez Twoją przeglądarkę przy pomocy plików cookies. Informacje te mogą zawierać takie dane jak: adresy IP, lokalizację, typ przeglądarki, odwiedzone strony na naszym serwisie oraz inne dane. Dane te wykorzystujemy, aby dostosować serwis do indywidualnych potrzeb, w celach statystycznych, technicznych oraz w celu zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy z Klientem.
    
  2. Podczas korzystania z Serwisu oraz w kontakcie bezpośrednim możemy Cię prosić o podanie niektórych Danych Osobowych. Nigdy nie prosimy o podanie danych, które nie są nam niezbędne. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne. Jeśli nie wyrazisz zgody na podanie Danych Osobowych, o które prosimy, nie uzyskasz dostępu do funkcjonalności Serwisu.

    
 3. O jakie Dane Osobowe Cię prosimy?
  1. Gdy jesteś zainteresowany naszymi usługami i prosisz o ofertę poprosimy Cię o podanie danych: imię, nazwisko, nazwę firmy,  którą reprezentujesz oraz adres e-mail. Opcjonalnie możesz podać numer telefonu.
    
  2. Podczas rejestracji na nasze usługi poprosimy Cię o podanie danych: nazwę, adres, NIP, Regon oraz formę prawną firmy, którą reprezentujesz a także o imię, nazwisko i adres e-mail osoby kontaktowej oraz o imiona, nazwiska, adresy e-mail oraz telefony kursantów.
    
  3. Gdy chcesz otrzymywać od nas newslettery z promocjami i ofertami poprosimy Cię o podanie adresu e-mail i opcjonalnie imienia.
    
  4. Podczas korzystania z Serwisu zbieramy o Tobie dane: adres IP, domenę, typ systemu operacyjnego oraz dane identyfikacyjne przeglądarki.

    
 4. Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe:
  1. W celu świadczenia usług związanych z naszą działalnością.
    
  2. W celach marketingowych, tzn. przesyłania Ci naszych informacji handlowych oraz informacji handlowych które dotyczą naszych partnerów. Przed ich wysłaniem zawsze pytamy Cię o zgodę.
    
  3. W celach analitycznych.
    
  4. W celach archiwalnych.

    
 5. Niektóre Twoje dane przetwarzamy w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez nas polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

   
 6. Gdy przekażesz nam swoje Dane Osobowe, stajemy się ich administratorem zgodnie z art. 7 pkt 4 Ustawy.

   
 7. Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe wyłącznie za Twoją zgodą lub gdy zezwalają na to przepisy prawa.

   
 8. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy oraz statystycznych i archiwizacyjnych maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

   
 9. Co możesz zrobić z przetwarzanymi przez nas Twoimi Danymi Osobowymi?
  1. Uzyskać od nas informację, jakie dane i w jaki sposób są przetwarzane
    
  2. Poprawiać oraz aktualizować swoje Dane Osobowe
    
  3. Odwołać zgodę Przetwarzania Twoich Danych Osobowych
    
  4. Żądać usunięcia Twoich Danych Osobowych w części lub w całości.
    
  5. Wnieść skargę do organu nadzorczego.

    
 10. Dbamy o bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych stosując procedury oraz zachowując poufność przekazanych informacji. Spoczywają na nas jako na Administratorze Danych Osobowych również obowiązki wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy.

   
 11. Poza przekazanymi nam Danymi Osobowymi stosujemy pliki cookies (pliki z danymi informatycznymi, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz w taki sposób, aby możliwe było ich ponowne odczytanie po ponownym połączeniu z Serwisem). Wykorzystujemy je, aby udoskonalać nasz Serwis, dostosować Serwis do Twoich potrzeb oraz do celów statystycznych. Wykorzystujemy kilka rodzajów plików cookies: funkcyjne (zapewniają dodatkowe funkcje Serwisu) oraz statystyczne (służą nam do celów statystycznych). W każdej chwili możesz zrezygnować z korzystania z plików cookies. W tym celu skorzystaj z ustawień swojej przeglądarki. Gdy zdecydujesz się pozostać w Serwisie bez ich wyłączania, wyrażasz zgodę na ich pobieranie.

   
 12. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, możesz się z nami skontaktować:
  1. Mailowo: prywatnosc@action.com.pl
    
  2. Pisemnie, na adres:
   CloudTeam sp. z o.o.
   ul. Poselska 11
   03-931 Warszawa

    
 13. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Aktualna wersja Polityki Prywatności znajduje się w Serwisie w dziale „Polityka Prywatności”.

Szybka pomoc

Materiały do pobraniaPosiadamy autoryzacje: