Leading Learning Partners Association

CloudTeam (dawniej ACTION Cenrum Edukacyjne) jako jedyna firma szkoleniowa w Polsce jest członkiem prestiżowej organizacji Leading Learning Partners Association (LLPA).LLPA zrzesza 29 firm działających na obszarze Europy, Afryki i Azji, które funkcjonują w branży szkoleń IT. Członkostwo w LLPA wymaga spełnienia bardzo surowych kryteriów. Organizacja przyjmuje w swoje szeregi jedynie najbardziej innowacyjne ośrodki szkoleniowe w danym kraju, wymagając najwyższego poziomu ocen świadczonych usług i najlepszych kompetencji marketingowo-sprzedażowych.

Dzięki członkostwu w LLPA CloudTeam uzyska możliwość wymiany wiedzy, zasobów i specjalizacji z najlepszymi i największymi firmami szkoleniowymi IT w Europie, w celu osiągnięcia najbardziej kompletnego pakietu oferowanych szkoleń dla zaspokojenia szybko rosnących potrzeb branży IT w Polsce.Członkowie LLPA:
Szybka pomoc

Materiały do pobraniaPosiadamy autoryzacje: