Dane Rejestrowe

CloudTeam Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie 03-931, ul. Poselska 11.

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000276018

Kapitał zakładowy : 854 000,00 zł wpłacony w całości

Zarząd: Tomasz Tadeusz Siemek, Michał Karski

NIP: 525-238-82-65
REGON: 140903162

Szybka pomoc

Materiały do pobraniaPosiadamy autoryzacje: