Program Rozwoju Kompetencji WMP UKSW
Program Rozwoju Kompetencji WMP UKSW

Nr POWR.03.01.00-00-K424/16
 
 
 
Projekt realizowany jest w ramach:
 
Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Okres realizacji projektu: od 01-10-2017 do 30-09-2018
Opłata dla uczestników – BEZPŁATNIE
Grupa docelowa: 110 osób
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Dofinansowanie z UE: 509 702,00 zł
 
Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 110 studentów studiów stacjonarnych I i II st. z ostatnich 2 semestrów z kierunku Informatyka i Matematyka z Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych UKSW i dostosowanie do potrzeb pracodawców w regionie poprzez umożliwienie uczestnikom udziału w zajęciach warszatowych kształcących kompetencje informatyczne i analityczne, wizytach studyjnych, dodatkowych zajęciach realizowanych z udziałem pracodawców, zajęciach z przedsiębiorczości i z komp.komunikacyjnych, co w konsekwencji przedłoży się na podjęcie zatrudnienia lub kontynuowanie edukacji.
 

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

1. Realizacja zajęć warsztatowych - kompetencje informatyczne i analityczne
 • Developing SQL Data Model
 • Administering a SQL Database Infrastructure
 • Performance Tuning and Optimizing SQL Databases
 • Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server
 • MS Excel - zastosowanie w finansach i w zarządzaniu
 • Designing Self-Service Business Intelligence and Big Data Solutions
 • Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
 • Android Programming

2. Współpraca z pracodawcami
 • Zajęcia dodatkowe realizowane przez przedstawiciela pracodawców z zakresu IT, tworzenia oprogramowania, analizy systemowej itp.
 • Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach IT

3. Realizacja zajęć warsztatowych z zakresu przedsiębiorczości i komunikacji
 • zajęcia z zakresu przedsiębiorczości: Pomysł na biznes
 • zajęcia warsztatowe z kompetencji komunikacyjnych
Zapytania ofertowe


Załączniki:
Dokumenty

Szybka pomoc

Materiały do pobraniaPosiadamy autoryzacje: