Zapytania ofertowe

01.10.2012
Świadczenie usług w postaci wykonania badań ewaluacyjnych w ramach projektu realizowanego  pod nazwą „ICT kierunkiem rozwoju łódzkich przedsiębiorstw” (zwanego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.  zaprasza do udziału w konkursie ofert na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę wykonania badań ewaluacyjnych w ramach projektu realizowanego przez Zamawiającego pod nazwą „ICT kierunkiem rozwoju łódzkich przedsiębiorstw” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Pobierz

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2

Wybór oferty

29.08.2012
Świadczenie usług w postaci reklamy radiowej w ramach projektu realizowanego pod nazwą „ICT kierunkiem rozwoju łódzkich przedsiębiorstw”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. zaprasza do udziału w konkursie ofert na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługi w postaci reklamy radiowej w ramach projektu realizowanego przez Zamawiającego pod nazwą „ICT kierunkiem rozwoju łódzkich przedsiębiorstw” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Pobierz

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2

Wybór oferty

07.08.2012
Utworzenie i utrzymanie modułu projektowego w informatycznym systemie zarządzania projektem w ramach projektu ICT kierunkiem rozwoju łódzkich przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Action Centrum Edukacyjne sp. z o.o. zaprasza do złożenia propozycji pod utworzenie i utrzymanie modułu projektowego w informatycznym systemie zarządzania projektem w ramach projektu ICT kierunkiem rozwoju łódzkich przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Pobierz

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2

06.08.2012
Świadczenie usługi w postaci weryfikacji otrzymanej przez przedsiębiorcę wysokości otrzymanej pomocy de minimis w ramach dotychczasowej działalności w ramach projektu realizowanego pod nazwą ICT kierunkiem rozwoju łódzkich przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. zaprasza do udziału w konkursie ofert na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługi w postaci weryfikacji otrzymanej przez przedsiębiorcę wysokości otrzymanej pomocy de minimis w ramach dotychczasowej działalności. Usługa realizowane będzie w ramach projektu realizowanego przez Zamawiającego pod nazwą ICT kierunkiem rozwoju łódzkich przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Pobierz

Wybór oferty

10.07.2012
Wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługi w postaci reklamy prasowej w ramach projektu ICT kierunkiem rozwoju łódzkich przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. zaprasza do udziału w konkursie ofert na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługi w postaci reklamy prasowej w ramach projektu realizowanego przez Zamawiającego pod nazwą ICT kierunkiem rozwoju łódzkich przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Pobierz

Zmiana warunków

Odpowiedzi na pytania

Wybór oferty

06.07.2012
Świadczenie usług w postaci zakupu 3 notebooków i kamery w ramach projektu realizowanego pod nazwą ICT kierunkiem rozwoju łódzkich przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.  zaprasza do udziału w konkursie ofert na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę w postaci zakupu 3 notebooków i kamery w ramach projektu realizowanego przez Zamawiającego pod nazwą ICT kierunkiem rozwoju łódzkich przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Pobierz


27.06.2012
Świadczenie usługi w postaci udostępnienia portalu edukacyjnego dla uczestników szkoleń w ramach projektu ICT kierunkiem rozwoju łódzkich przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. zaprasza do udziału w konkursie ofert na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługi w postaci udostępnienia portalu edukacyjnego dla uczestników szkoleń w ramach projektu realizowanego przez Zamawiającego pod nazwą ICT kierunkiem rozwoju łódzkich przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Pobierz

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2

Zmiana warunków zapytania

Wybór oferty

25.06.2012
Świadczenie usługi w postaci weryfikacji otrzymanej przez przedsiębiorcę wysokości otrzymanej pomocy de minimis w ramach dotychczasowej działalności w ramach projektu realizowanego pod nazwą ICT kierunkiem rozwoju łódzkich przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. zaprasza do udziału w konkursie ofert na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługi w postaci weryfikacji otrzymanej przez przedsiębiorcę wysokości otrzymanej pomocy de minimis w ramach dotychczasowej działalności. Usługa realizowane będzie w ramach projektu realizowanego przez Zamawiającego pod nazwą ICT kierunkiem rozwoju łódzkich przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Pobierz

Odstąpienie

21.06.2012
Świadczenie usługi w postaci reklamy prasowej w ramach projektu ICT kierunkiem rozwoju łódzkich przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. zaprasza do udziału w konkursie ofert na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługi w postaci reklamy prasowej w ramach projektu realizowanego przez Zamawiającego pod nazwą ICT kierunkiem rozwoju łódzkich przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Pobierz

Odpowiedzi na pytania 1

Odpowiedzi na pytania 2

Unieważnienie zapytania

19.06.2012
Świadczenie usługi w postaci organizacji szkoleń w ramach projektu pod nazwą ICT kierunkiem rozwoju łódzkich przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.  zaprasza do udziału w konkursie ofert na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługi w postaci organizacji szkoleń w ramach projektu realizowanego przez Zamawiającego pod nazwą ICT kierunkiem rozwoju łódzkich przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Pobierz

Odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia

Setup Guide'y

Zmiana warunkow

14.06.2012
Świadczenie usług w postaci zakupu 3 notebooków i kamery w ramach projektu realizowanego pod nazwą ICT kierunkiem rozwoju łódzkich przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.  zaprasza do udziału w konkursie ofert na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę w postaci zakupu 3 notebooków i kamery w ramach projektu realizowanego przez Zamawiającego pod nazwą ICT kierunkiem rozwoju łódzkich przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Pobierz

Wybór oferty

Oświadczenie o rezygnacji

17.05.2012
Swiadczenie usług księgowych w ramach projektu ICT kierunkiem rozwoju łódzkich przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. (Organizator Przetargu) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę księgowe w ramach projektu ICT kierunkiem rozwoju łódzkich przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Pobierz

16.05.2012
Świadczenie usługi wykonania materiałów promocyjnych oraz materiałów szkoleniowych w ramach projektu ICT kierunkiem rozwoju łódzkich przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. (Organizator Przetargu) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę wykonania materiałów promocyjnych oraz materiałów szkoleniowych w ramach projektu ICT kierunkiem rozwoju łódzkich przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegoo (Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Pobierz

20.04.2012
Świadczenie usług prawnych w ramach projektu ICT kierunkiem rozwoju łódzkich przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. (Organizator Przetargu) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługi prawne w ramach projektu ICT kierunkiem rozwoju łódzkich przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Pobierz

Wybór oferty

27.04.2012
Świadczyć usług w zakresie stworzenia i utrzymania strony internetowej projektu ICT kierunkiem rozwoju łódzkich przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę w zakresie stworzenia i utrzymania strony internetowej projektu ICT kierunkiem rozwoju łódzkich przedsiębiorstw. Strona internetowa z pełną funkcjonalnością będzie działała od 31.05.2012 do 31.12.2013 z możliwością przedłużenia.

PobierzArchiwum

Szybka pomoc

Materiały do pobraniaPosiadamy autoryzacje: