Zrealizowane projekty EFS
CloudTeam (dawniej ACTION Centrum Edukacyjne) nie realizuje obecnie projektów szkoleniowych współfinasowanych ze środków UE. W momencie otrzymania przez naszą firmę dofinasowania informacja taka zostanie umieszczona na naszej stronie  w zakładce aktualności.

CloudTeam projekty szkoleniowe realizowało z sukcesem od 2005, kiedy to rozpoczęliśmy realizację ogólnopolskich projektów szkoleniowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 2009 roku skupiliśmy się na działaniach regionalnych czego wyrazem były poniżej wymienione projekty:
  • Wsparcie przedsiębiorstw poprzez umiejętne zarządzanie informacją i stosowanie narzędzi programistycznych
  • Wspieranie trwałego rozwoju przedsiębiorstw w oparciu o technologie informatyczne
  • Rozwój kompetencji zawodowych pracowników sektora IT – certyfikacja Microsoft
  • Bądź menadżerem IT- to Twoja szansą
  • Wykwalifikowane kadry Pomorza – szansą regionu
  • Rozwój kompetencji pracowników sektora ICT szansą na rozwój przedsiębiorstwa i lokalnej gospodarki
  • Certyfikacja MCTS/MCITP – Twoją szansą
  • Certyfikacja IT-Twoją szansą
  • ICT kierunkiem rozwoju łódzkich przedsiębiorstw
 
W ramach zakończonych już projektów przeprowadziliśmy ponad 550 szkoleń, w ramach których przeszkoliliśmy ponad 5 000 tys. uczestników podnosząc ich kompetencje w zakresie IT umożliwiając im m.in. zdobycie certyfikacji MCTS lub MCITP w wybranych specjalizacjach.


Archiwum projektów:


Zapytania ofertowe:

Szybka pomoc

Materiały do pobraniaPosiadamy autoryzacje: