Szkolenia AWS

CO TO JEST? SZKOLENIA CERTYFIKACJA CONSULTINGCloudTeam (dawniej ACTION Centrum Edukacyjne), jako wiodący partner szkoleniowy Amazon Web Services Partner Network, oferuje szkolenia umożliwiające zdobycie wiedzy oraz rozwój umiejętności technicznych w zakresie poszczególnych produktów i usług Amazon Web Services.

Ścieżka szkoleniowa AWS

Darmowe filmy instruktażowe
 
Wspaniałe wprowadzenie do AWS. Darmowe, dostępne na żądanie filmy instruktażowe i laboratoria oferują krótki przegląd różnych usług AWS. Istnieje osiem dostępnych tematów, od wprowadzenia do EC2, poprzez usługi storage, bazy danych, sieć, bezpieczeństwo, analitykę, zarządzanie po aplikacje Enterprise. Nauczą Cię podstawowych pojęć i zapewnią demonstrację krok po kroku sposobu korzystania z platformy.
  Samodzielne laboratoria

Laboratoria AWS są przeznaczone do testowania produktów i zdobywania praktycznego doświadczenia w technologii AWS. Zawierają szereg wstępnie zaprojektowanych scenariuszy i przypadków typowych zastosowań i są skutecznym sposobem budowania wiedzy i rozwijania nowych umiejętności w AWS.

Sprawdź dostępne laboratoria
     
Autoryzowane szkolenia AWS prowadzone przez instruktora
 
Nasze autoryzowane szkolenia techniczne zaprojektowano wokół ról architekta rozwiązań, administratora SysOps i dewelopera - trzech podstawowych ról, które tworzą zespoły inżynierów dostarczania rozwiązań opartych na chmurze. Dodatkowo oferujemy szkolenia wstępne dla osób o profilu technicznym jak i biznesowym oraz kursy specjalistyczne – Big Data, hurtownie danych i bezpieczeństwo na AWS.

Kursy są prowadzone przez certyfikowanych trenerów AWS i obejmują wykłady oraz ćwiczenia praktyczne, pozwalające szybko przyswoić wiedzę dotyczącą budowania  wydajnych, bezpiecznych i efektywnych kosztowo środowisk opartych o platformę usług chmurowych AWS.

Sprawdź dostępne szkolenia
  Certyfikacja

Dla specjalistów IT szukających wiarygodnego potwierdzenia ich wiedzy oraz firm chcących  zaprezentować swoje doświadczenie w obszarze technologii Cloud, AWS oferuje dwa poziomy certyfikacji - Associate i Professional, dostępne dla architektów, deweloperów, operatorów systemów, specjalistów bezpieczeństwa i devops’ów. Najnowsze ścieżki specjalistyczne (dostępne w wersji beta) umożliwiają certyfikację w zakresie sieci, bezpieczeństwa i Big Data.

Certyfikat AWS Certified Solutions Architect Associate został zwycięzcą rankinu Forbesa w kategorii najlepiej opłacane certyfikacje IT w 2016 roku.

Źródło: forbes.com
 
 
Dostępne szkolenia
 

AWS Business Essentials
1 dzień
  AWS Technical Essentials
1 dzień
Omawia zalety cloud computingu dla biznesu i podstawy architektury AWS, w tym korzyści finansowe z jej wykorzystania. Kurs ten wprowadza także do zagadnień zgodności z przepisami prawa i kwestii bezpieczeństwa danych. Zdobyta wiedza pomoże Ci rozważyć platformę AWS przy wdrażaniu cloud computingu w Twojej organizacji.

Dowiedz się więcej
 
Szkolenie wprowadza do produktów i usług AWS oraz typowych scenariuszy rozwiązań. Zapewnia podstawową wiedzę niezbędną dla identyfikacji najważniejszych usług AWS, ich właściwości  i zastosowań. 

Dowiedz się więcej
     
Architecting on AWS
3 dni
  Advanced Architecting on AWS
3 dni
Architecting na AWS obejmuje podstawy budowania infrastruktury IT na AWS. Kurs ma na celu nauczenie architektów rozwiązań, optymalizacji wykorzystania chmury AWS poprzez zrozumienie działania usług AWS i ich wykorzystania do budowania rozwiązań opartych na chmurze. Ponieważ rozwiązania architektoniczne mogą się różnić w zależności od branży, rodzaju aplikacji i wielkości przedsiębiorstwa, kurs ten naucza najlepszych praktyk i zalecanych wzorców projektowych w chmurze AWS. Szkolenie jest jednym z elementów zalecanych do przygotowania do egzaminu AWS Certified Solutions Architect – Associate.

Dowiedz się więcej
 
Kurs przeznaczony dla osób, które mają doświadczenie w projektowaniu skalowalnych i elastycznych rozwiązań na platformie AWS. Opierając się na koncepcjach wprowadzonych w kursie Architecting on AWS, studenci poznają zagadnienia związane z budowaniem kompleksowych rozwiązań korzystających z usług danych, governance oraz usług bezpieczeństwa na AWS. Kurs ten wprowadza specjalistyczne usługi AWS, w tym Direct Connect i AWS Storage Gateway dla wsparcia hybrydowej architektury. Obejmuje również projektowanie najlepszych praktyk dla budowania skalowalnych, elastycznych, bezpiecznych i wysoko dostępnych aplikacji na AWS. 

Dowiedz się więcej
     
Developing on AWS
3 dni
  Systems Operations on AWS
3 dni
Developing on AWS został zaprojektowany, aby pomóc programistom projektować i budować bezpieczne, niezawodne i skalowalne aplikacje na AWS. Pokażemy jak pracować z bibliotekami kodu AWS, SDK i zestawami narzędzi IDE.

Dowiedz się więcej
 
Kurs przygotowuje do zarządzania wysoko dostępną i skalowalną infrastrukturą na platformie AWS. Pokazujemy jak skutecznie zarządzać i obsługiwać zasoby AWS. Omawiamy takie pojęcia jak provisioning infrastruktury, wdrażanie aplikacji, śledzenie kosztów, monitorowanie wykorzystania i tworzenie kopii zapasowych. 

Dowiedz się więcej
     
DevOps Engineering on AWS
3 dni
  Security Operations on AWS
3 dni
W trakcie szkolenia studenci poznają najczęstsze wzorce projektowe devops oraz związane z nimi procesy wdrożenia i utrzymywania aplikacji na AWS. Kurs obejmuje podstawowe zasady metodologii devops i bada szereg przypadków użycia stosowanych w startupach, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz wdrożeniach w skali enterprise.

Dowiedz się więcej
 
Kurs przygotowuje do efektywnego wykorzystani usług bezpieczeństwa na AWS. Kurs koncentruje się na rekomendowanych przez AWS najlepszych praktykach, które można wdrożyć w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych i systemów w chmurze. Kurs koncentruje się na funkcjach zabezpieczeń kluczowych usług AWS tym usług compute, składowania danych, sieci i usług bazodanowych. Odnosi się również do wspólnych celów bezpieczeństwa i kontroli przestrzegania norm prawnych i bada przypadki użycia do uruchamianych na AWS aplikacji biznesowych w różnych branżach, na całym świecie. Dowiesz się również, jak wykorzystać usługi i narzędzia AWS dla automatyzacji i ciągłego monitorowania bezpieczeństwa. 

Dowiedz się więcej
     
Big Data on AWS
3 dni
  Data Warehousing on AWS
3 dni
Big Data na AWS wprowadza do opartych o chmurę rozwiązań big data w Amazon Elastic MapReduce (EMR). W tym kursie pokażemy jak używać Amazon EMR do przetwarzania danych przy użyciu szerokiego ekosystemu narzędzi Hadoop, takich jak Pig i Hive. Uczymy także, jak tworzyć środowiska big data, korzystać z Amazon DynamoDB, Amazon Redshift i  Amazon Kinesis.

Dowiedz się więcej
 
Kurs wprowadza do koncepcji, strategii i najlepszych praktyk w zakresie projektowania w chmurze rozwiązań wykorzystujących skalowalną do petabajtów hurtownię danych Amazon RedShift. Ten kurs pokazuje, jak gromadzić, przechowywać i przygotować dane dla hurtowni danych za pomocą innych usług AWS, takich jak AmazonDynamoDB, Amazon EMR, Amazon Kinesis Firehose i Amazon S3. Dodatkowo, kurs pokazuje, jak korzystać z narzędzi Business Intelligence, aby wykonać analizę danych.. 

Dowiedz się więcej
     

 

Szybka pomoc

Materiały do pobraniaPosiadamy autoryzacje: