Archiwum projektów - woj. mazowieckieW czerwcu 2012 roku w województwie mazowieckim zakończyliśmy realizację dwóch projektów szkoleniowych współfinasowanych ze EFS.
 
Projekt „Rozwój kompetencji pracowników sektora ICT szansą na rozwój przedsiębiorstwa i lokalnej gospodarki” skierowany był do przedsiębiorców oraz ich pracowników. Celem głównym projektu był  rozwój kompetencji zawodowych i umiejętności 260 specjalistów ICT z województwa mazowieckiego, co zostało potwierdzone międzynarodowym certyfikatem. W ramach projektu zrealizowano 23 ścieżki certyfikacyjne Microsoft oraz Comptia. Z projektu skorzystało ponad 220 przedsiębiorców działających w woj. mazowieckim.
 
Archiwum projektu


Projekt „Certyfikacja MCTS/MCITP – Twoją szansą” dedykowany był osobom z woj. mazowieckiego zainteresowanym z własnej inicjatywy  podniesieniem swoich kompetencji w zakresie technologii informatycznych. Celem głównym projektu było  podniesienie kwalifikacji w obszarze ICT przez min. 315 specjalistów IT (w tym min. 45 kobiet) zamieszkujących w woj. mazowieckim, co zostało potwierdzone uzyskaniem przez nich międzynarodowego certyfikatu i specjalistycznego tytułu. Z udziału w projekcie skorzystało 380 osób zarówno z Warszawy jak i dalszych rejonów województwa.

Archiwum projektu

Szybka pomoc

Materiały do pobraniaPosiadamy autoryzacje: